Jouw Rapportageproces verbeteren

De hoeveelheid managementrapportages is bij veel organisaties in de loop van de tijd organisch gegroeid. Gevolg is dat in de managementrapportages onderdelen zijn opgenomen die veel tijd kosten om op te stellen maar waaraan het management nauwelijks aandacht besteedt. Ook zien we dat managementrapportages vaak een aaneenrijging van handmatige Excel rapportages zijn. Het rapportageproces is op output gericht en niet efficiënt georganiseerd. Verbeteringen in het rapportageproces zijn echter dikwijls eenvoudig te realiseren.

Reporting Insight helpt je bij het efficiënt organiseren van jouw rapportageproces. In een optimale situatie zijn de benodigde managementrapportages (niet te weinig, maar ook niet teveel) tijdig beschikbaar tegen minimale inspanningen. Om tot deze situatie te komen hanteren wij de volgende aanpak: Samen met de opdrachtgever bepalen we op welke wijze de managementrapportages worden opgesteld en welke stappen daarin gemaakt worden. Vervolgens toetsen we bij de gebruikers de relevantie van de inhoud van de managementrapportages.
Op basis hiervan presenteren wij een voorstel met een advies en een implemenatieplan. Het advies richt zich op de aansluiting tussen de managementinformatie behoefte en de vraag. Het implementatieplan beschrijft hoe wij dit kunnen realiseren. Reporting Insight houdt hierbij rekening met de beschikbare middelen (inzet eigen personeel en budget) en randvoorwaarden.

Op een eenvoudige wijze realiseren wij samen met de medewerkers een snelle verbetering van het rapportageproces wat jou tijd (en dus geld) bespaart.

Meer weten? Bel 06 – 4977 3759 of mail info@reportinginsight.com

 

Dennis de Gier
Managing Consultant
+31 (0) 6 49 77 37 59

Caroline Vogelsang
Senior Consultant
+31 (0) 6 18 19 88 11

Eline Oude Munnink
Consultant
+ 31 (0) 6 28 64 23 94

Pim van Moorsel
Consultant
+31 (0) 6 38 30 28 54

Anna Steur
Recruiter
+31 (0) 6 33 05 14 00

Pomme Weijerman
Recruiter
+31 (0) 6 13 11 56 43

Mail ons:
info@reportinginsight.com