Pakketselectie

Het implementeren van een rapportage/consolidatie systeem is vaak complex, belast de organisatie, leidt tot langere doorlooptijd (hogere kosten) en voldoet vaak niet aan de verwachtingen. Wij geloven dat het mitigeren van deze risico's begint bij een goede selectie van een rapportage systeem.

Onze aanpak is om de voorbereiding van het selectieproces diepgaand uit te voeren met als resultaat de faal kosten bij een implementatie te minimaliseren tegen een kortere doorlooptijd.
In de voorbereidingsfase werken wij in detail de toekomstige processen uit, brengen we de impact op de organisatie in kaart en stellen het functioneel ontwerp op. Wij zijn er van overtuigd dat jij als manager of CFO dan beter bewust bent van de projectdoelstellingen en derhalve scherpere eisen aan de software leverancier kunt stellen. Deze voorbereiding vormt de basis voor het selectieproces, waarbij wij de volgende stappen doorlopen:

  • Opstellen van functionele vereisten.
  • Vaststellen van algemene leveranciers criteria.
  • Bepalen van de shortlist.
  • Bepalen van selectiecriteria.
  • Voorbereiden van een klant specifieke casus voor de leveranciers workshop.
  • Houden van leverancier workshops.
  • Maken van de selectie.

Parallel aan het selectie proces stellen wij met jou een business case op. Op basis van deze business case ben jij in staat om de definitieve investeringsbeslissing nemen. Wij zijn onafhankelijk en objectief en niet verbonden aan softwareleveranciers of implementatie partners.

Eens vrijblijvend sparren? Bel 06 – 4977 3759 of mail info@reportinginsight.com

 

Dennis de Gier
Managing Consultant
+31 (0) 6 49 77 37 59

Caroline Vogelsang
Senior Consultant
+31 (0) 6 18 19 88 11

Eline Oude Munnink
Consultant
+ 31 (0) 6 28 64 23 94

Pim van Moorsel
Consultant
+31 (0) 6 38 30 28 54

Anna Steur
Recruiter
+31 (0) 6 33 05 14 00

Pomme Weijerman
Recruiter
+31 (0) 6 13 11 56 43

Mail ons:
info@reportinginsight.com