Van der Wiel Bouw

Organisatie:

Van der Wiel Bouw is een bouwbedrijf dat voor een groot deel zelf ontwikkelt en concepten uitdenkt. Vanuit de wensen van de klant, de vraag uit de markt en door ons te verplaatsen in de gebruiker ontstaan de mooiste woonwijken en de meest functionele gebouwen.

Opdracht:

Verbetering interne organisatie met nadruk op project control en cashflowplanning. Dit heeft onder andere geresulteerd in goedkeurende accountantsverklaring. Tevens doorvoeren van juridische herstructureringen en uitvoering van (her)financieringstrajecten. 

Referent:

DGA en Rabobank Bollenstreek

Dennis de Gier
Managing Consultant
+31 (6) 49 77 37 59

Jeroen de Vries
Consultant
+31 (6) 55 46 93 29

Mail ons:
info@reportinginsight.com