Parteon

Organisatie:

Parteon is een onderneming die zorgt voor plezierig wonen in de Zaanstreek. Haar primaire taak is gericht op het verhuren, beheren, verkopen en ontwikkelen van woningen voor mensen die niet zelfstandig in woonruimte kunnen voorzien. Parteon ontwikkelt zich van een maatschappelijke organisatie met vastgoed naar een sociale belegger met een duidelijke maatschappelijke opgave.

Opdracht:

Reporting Insight heeft op verzoek van Parteon, een nieuw kwartaalrapport, bestemd voor de RvC, ontworpen en ingericht. Na een evaluatie is vastgesteld dat de inhoud, structuur en de lay-out van het kwartaalrapport voor verbetering vatbaar was. Men ervoer het kwartaalrapport als te lang en te gedetailleerd , daarnaast ontbraken er grafische weergaven en tabellen. Ook was de inhoudelijke samenhang van activiteiten als onderdeel van de P&C cyclus niet duidelijk genoeg.

We zijn gestart met een kritische, inhoudelijke analyse van het huidige kwartaalrapport. De focus lag hier op het begrip, de inhoud, de presentatie en de structuur. Vervolgens zijn relevante stukken als plannen en maand-en jaarrapporten doorgenomen. We hebben hoofdlijnen van de P&C cyclus geanalyseerd. Tegelijkertijd hebben we met ondersteuning van een grafisch ontwerpbureau en in overeenkomst met de huisstijl van Parteon, een nieuw ontwerp van het kwartaalrapport gemaakt. Na het akkoord op dit ontwerp hebben we het nieuwe, in Microsoft Word ontwikkelde, template,met daarin de verbeterde inhoud en structuur, gevuld en opgemaakt. Gebruikte software toepassingen zijn InDESIGN (Apple), Illustrator (CS 6) en de Office toepassingen Word en Excel. Het nieuwe kwartaalrapport is uiteindelijk met een doorlooptijd van slechts 5 weken tot stand gekomen.

Referent:

Emmy Klijn, Manager Financiën
Jurgen de Ruiter, Directeur Financiën

 

Dennis de Gier
Managing Consultant
+31 (0) 6 49 77 37 59

Caroline Vogelsang
Senior Consultant
+31 (0) 6 18 19 88 11

Eline Oude Munnink
Consultant
+ 31 (0) 6 28 64 23 94

Pim van Moorsel
Consultant
+31 (0) 6 38 30 28 54

Anna Steur
Recruiter
+31 (0) 6 33 05 14 00

Pomme Weijerman
Recruiter
+31 (0) 6 13 11 56 43

Mail ons:
info@reportinginsight.com