Liaison Officer R2R Accounting (senior)

Nieuw

Locatie

Rotterdam

Contactpersoon

E. Oude Munnink
M: (06) 2864 2394

Introductie

De senior Liaison Officer R2R is een verbindingsofficier tussen Accounting en de gebruikers van de financiële administratie in de R2R keten. In deze cruciale functie ben je het gezicht van Accounting Services en SSO Finance als het gaat om de R2R keten. Dit vraagt een professionele en energieke houding. Als sparringpartner voor met name FP&A ben je instaat hun taal te spreken en je in te leven in hun wereld van rapportage en analyse ten behoeve van de business en deze te verbinden met Accountingprocessen en wijze van vastlegging. Goede actieve samenwerking binnen en buiten Accounting Services is daarbij van essentieel belang. Je beschikt dan ook over uitstekende sociale en communicatie vaardigheden en toont sensitiviteit en standvastigheid en bent in staat impact te hebben en invloed uit te oefenen. Daarmee ben je in staat om diepgaande kennis over accountingprocessen en verslaggevingsonderwerpen te vertalen naar concrete impact op FP&A en de business en vice versa. Als basis heb je een financiële academische opleiding afgerond en minimaal 10 jaar ervaring in het financiële vakgebied.

Context

De senior Liaison Officer R2R maakt onderdeel uit van het team Front Office R2R dat bestaat uit senior en medior medewerkers. Het team Front Office R2R vormt samen met de drie teams Operations de afdeling Accounting Services. Samen met Operations is de Front Office R2R verantwoordelijk voor een betrouwbare (juiste, tijdige en volledige) financiële administratie en een adequate informatie hierover. Operations voert de financiële administratie uit, inclusief controle op aangeleverde mutaties en balansstanden.

Binnen de organisatie worden vier rollen onderscheiden binnen Finance, te weten Business Navigator, Expertise Center, Financial Planning & Analysis en Finance Operations. Accounting Services is weer onderdeel van de Shared Service Organisatie Finance Operations.Het SSO Finance Operations staat onder leiding van de directeur SSO en bestaat verder uit de afdelingen Billing & Collections Services, Supply Chain Services, Financial Project Services, Contract Services, Invoice & Purchase Services en Real Estate Services. De directeur SSO rapporteert rechtstreeks aan de CFO.

Binnen de organisatie worden vier rollen onderscheiden binnen Finance, te weten Business Navigator, Expertise Center, Financial Planning & Analysis en Finance Operations

Doel van de positie

De senior Liaison Officer R2R is de verbindingsofficier tussen enerzijds de medewerkers van Accounting en anderzijds de controllers van FP&A, medewerkers van External Reporting en de externe accountant. De Business (Navigator) daarentegen zal zich in eerste instantie richten tot FP&A.

De senior Liaison Officer R2R is verantwoordelijk voor:

 • Interne controle op de kwaliteit van de financiële administratie door uitvoeren van financiële trendanalyses op balans en P&L
 • Het beschikbaar stellen van financiële trendanalyses en onderliggende balansspecificaties aan FP&A voor interne rapportages
 • Het beschikbaar stellen van financiële administratie en onderliggende balansspecificaties aan External Reporting en de externe accountant voor externe verslaggeving
 • Beoordeelt impact van requirements bij het implementeren van changes binnen de financiële administratie
 • Toezien op adequate toepassing van (interne) verslaggevingsregels
 • Continue optimalisering van efficiency en effectiviteit binnen de afdeling Accounting Services

Het werkgebied van de senior Liaison Officer R2R omvat een of meer zware business lines of cluster van rapporterende entiteiten.

Wat ga je doen?

 • Uitvoeren van financiële trendanalyses op balans en P&L (actuals)
 • Opleveren pre-close dossier aan FP&A
 • Informeren van FP&A, External Reporting en de externe accountant over:
  • De voortgang van de maandafsluiting bijzonderheden in de cijfers, rapportages, specificaties, etc.
  • Accounting ontwikkelingen in relatie tot de maandafsluiting
 • Intake en beantwoorden van relevante vragen namens Accounting Services, waarbij de volgende rollen worden onderscheiden:
  • Expertrol ten aanzien van vragen die vanuit brede kennis en deskundigheid direct kunnen worden opgepakt en beantwoord.
  • Coördinerende rol ten aanzien van complexe of juist gedetailleerde vraagstukken waarbij de samenwerking wordt gezocht met andere (inhoudelijke) experts.
 • Initiëren van product en procesverbeteringen binnen de R2R keten teneinde verdere efficiency en effectiviteit te bereiken

Wat neem je mee?

Deskundigheid

 • Afgeronde academische economische opleiding
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring binnen het werkveld accounting, (externe) verslaggeving en/of control en daarmee gedegen kennis in financiële werkveld
 • Academisch werk- en denkniveau binnen financiële vakgebied
 • Goede kennis van accounting principles en IFRS
 • Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Vaardigheden

 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatieve adviesvaardigheden en een klantgerichte houding.
 • Adviseert over oplossing of schets verschillende invalshoeken en oplossingsrichtingen.
 • Goede relatie opbouwen met de ketenpartners en hierin verbindend en versterkend kunnen zijn
 • Zeer goede analytische vaardigheden toepassen, waarbij het nodig is snel te schakelen tussen diverse niveaus én verbanden te leggen tussen accounting en de business in ingewikkelde vraagstukken
 • Ketenpartners beïnvloeden ten behoeve van ondersteuning van besluitvorming, het creëren van draagvlak en het realiseren van verbeteringen
 • Organisatie- en coördinatie talent tonen, het kunnen overzien van alle werkzaamheden en het ad hoc acteren en prioriteren op activiteiten

Publicatiedatum

12.11.2018

Meer details
Match criteria
Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:
in Amsterdam
in Amsterdam